“Класично и романтично”
26 март 2019, вторник, 19:00

"Класично и романтично"

Кремена Николова - цигулка
Мартина Табакова - пиано

В програмата: Творби от Панчо Владигеров, Лудвинг ван Бетховен, Цезар Франк

БИЛЕТИ - 8 ЛЕВА