ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

18 май 2018, петък, 16:00 часа

Борис Христов на оперната сцена и концертния подиум

Видеозаписи

ОТКРИВАНЕ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА

„БОРИС ХРИСТОВ“

„ВЪРХОВЕТЕ НЕ ОСТАВАТ СКРИТИ“

Филм на НЕВЕНА КОРАЛОВА

Режисьор СВЕТОЗАР АТАНАСОВ

ВХОД С ЖИВО ЦВЕТЕ ЗА ГРАДИНАТА НА БОРИС ХРИСТОВ