Александър Хинчев за концерта "Посвещение"
26 юни 2019, сряда